OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE GEOGRAFIJE

Ispit iz predmeta Tematsko kartiranje zakazan za 04. jul, održaće se 05. jula sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.