OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE ČETVRTE GODINE NA SMERU TURIZMOLOGIJA

Predavanje iz predmeta Ruski jezik zakazano za 13. oktobar 2016. godine biće održano na Filološkom fakultetu sa početkom u 9h.
Mole se studenti da u navedeno vreme dođu kod oglasne table katedre za slavistiku (prizemlje Filološkog fakulteta).