Obaveštenje za studente Demografije

Ispiti iz Kartografije I i Kartiranja stanovništva u dodatnom roku održaće se 9. oktobra 2014. sa početkom u 14h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.