OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DEMOGRAFIJE

U periodu 12-13. maj 2016. godina realizovaće se terenska nastava za studente osnovnih studija II, III i IV godine studijskog programa za demografiju.

dr Vera Gligorijević, docent