Obaveštenje za studente doktorskih akademskih studija

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da je na sednici Senata Univerziteta u Beogradu doneta je odluka kojom je odložena primena Pravilnika o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 191/2016, 212/2019, 215/2020 i 217/2020) na sve studente doktorskih studija.

Pravilnik o doktorskim studijama na Univerzitetu u Beogradu primenjivaće se na studente upisane pre školske 2016/17. godine, počev od 01. oktobar 2022. godine.

znak 2