Obaveštenje za studente doktorskih studija

Ispit iz predmeta Principi i metode turizmoloških istraživanja, u septembarskom ispitnom roku održaće se 5. septembra i 26. septembra 2014. godine u 12:30h u prostorijama fakulteta u Zemunu.

Ispit iz predmeta Teorijske osnove istraživanja turizma, u septembarskom ispitnom roku održaće se 22. septembra 2014. godine u 10h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.