OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Teorija kartografija održaće se 17. 06. 2015. god. sa početkom u 13h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.