OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Ispit iz predmeta Teorija kartografije održaće se 28. 09. 2015. god. sa početkom u 13h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Metodologija kartografskih istraživanja održaće se 28. 09. 2015. god. sa početkom u 13h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Metodologija regionalno-geografskih istraživanja održaće se 30. 09. 2015. god. sa početkom u 13h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.