Obaveštenje za studente doktorskih studija

Evaluacija naučnoistraživačkog rada, citatni indeksi i E-teze Univerziteta u Beogradu [pdf]