OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE GEOGRAFIJE

Kolokvijum iz predmeta Životna sredina – Urbana ekologija, održaće se 17.05.2016. u 9h u prostorijama Fakulteta u Zemunu.