Obaveštenje za studente Geografskog fakulteta

  • Obaveštavaju se studenti Geografskog fakulteta da školarinu za tekuću školsku godinu uplaćuju prema utvrđenim rokovima, kako bi bili u mogućnosti da prijave i polažu ispit u narednim ispitnim rokovima. Informacioni sistem Geografskog fakulteta neće registrovati prijavu ispita ukoliko student nije izmirio svoje obaveze.

 

  • Obaveštavaju se studenti Geografskog fakulteta da dana 03. marta 2014. godine Studentska služba Fakulteta neće raditi sa strankama.