OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

Overa stručne prakse, kod prof. dr Miška Milanovića, održaće se u četvrtak 8. februara 2018. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III (Laboratorija za životnu sredinu).