Obaveštenje za studente GOŽS

Ispit iz predmeta Monitoring vazduha i zračenja održaće se 4. septembra 2015. godine u 11h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Ekotoksikologija održaće se 4. septembra 2015. godine u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.