OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE GOŽS – ISPIT UPRAVLjANjE OTPADOM

Ispit iz predmeta UPRAVLjANjE OTPADOM održaće se 5. jula 2016. godine sa početkom u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.