OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE II GODINE PROSTORNOG PLANIRANjA

Predavanja i vežbe iz Primenjene demografije neće se održati u utorak 13. decembra. Naredna predavanja održaće se 20.12.2016. sa početkom tačno u 15h.