Obaveštenje za studente II godine studijskog programa Turizmologija

Praksa studenata II godine studijskog programa Turizmologija trajaće pet dana, a obavljaće se u:

  • turističkim organizacijama,
  • turističkim agencijama,
  • hostelima sa kojima fakultet ima ugovor o saradnji.

Ukoliko se student odluči da praksu obavlja u hostelu, u trajanju od najmanje 15 dana, dobiće dve potvrde: o praksi i volontiranju.

Upute  za praksu studenti će moći da uzmu od asistentkinje Marije Belij, 3. i 8. jula 2013. godine, od 11 do 13 sati, u zgradi fakulteta na Studentskom trgu.

Praksu će studenti moći da obave od 01.07.2013. do 30.09.2013. godine.

Nakon obavljene stručne prakse, da bi studenti dobili potpis, na fakultet treba da donesu potvrdu o praksi i dnevnik prakse. Potvrdu će dobiti od odgovornog lica iz ustanove u kojoj su obavljali praksu.