OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE II, III I IV GODINE

Predstavljanje izbornih predmeta za sve studijske grupe obaviće se u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, u periodu od 02. do 06. oktobra 2017. godine prema sledećem rasporedu:

Studijska grupa Geografija

Studijska grupa Turizmologija

Studijska grupa Prostorno planiranje

Studijska grupa Demografija

Studijska grupa Geoprostorne osnove životne sredine