Obaveštenje za studente – ispiti kod doc. dr Vesne Miletić Stepanović

Ispiti kod doc. dr Vesne Miletić Stepanović održaće se u zakazanim terminima, ali u prostorijama fakulteta u Jagićevoj.