Obaveštenje za studente IV godine Demografije

Ispit iz predmeta Stanovništvo i regionalni razvoj kod prof. dr Dragutina Tošića, pored zakazanog termina (11. februara), može se polagati i u dodatnom terminu 25. januara 2016. godine u 10h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.