OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE KOJI SU OBNOVILI 2. GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Pozivaju se studenti koji su obnovili 2. godinu osnovnih studija da obavezno prisustvuju sastanku koji će se održati 23. novembra 2015. god. u 10:30h u prostorijama Geografskog fakulteta na Studentskom trgu.

Prodekan za nastavu
prof. dr Gordana Vojković