Obaveštenje za studente koji su upisali prvu godinu osnovnih, master i doktorskih studija u akademskoj 2014/15

Studenti koji su upisali prvu godinu osnovnih, master i doktorskih studija u akademskoj 2014/15 mogu od 27. novembra 2014. preuzeti šifre za pristup studentskom servisu. Šifre se preuzimaju lično u studentskoj službi Geografskog fakulteta.