Obaveštenje za studente master akademskih studija

Predavanja kod profesora dr Dejana Filipovića iz predmeta Strateška procena uticaja na životnu sredinu na smeru Prostorno planiranje održaće se u sredu, 27. novembra u 15 časova na Studentskom trgu 3/3.

Predavanja profesora dr Dejana Filipovića iz predmeta Procena uticaja na životnu sredinu na smeru Geoprostorne osnove životne sredine održaće se u petak, 29. novembra u 13 časova na Studentskom trgu 3/3.