OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER AKADEMSKIH STUDIJA NA SMERU GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE

Nastava u prolećnom semestru Master akademskih studija počinje u sredu 17. februara 2021. godine, prema predviđenom rasporedu. Od četiri nastavna predmeta, studenti se opredeljuju za tri (pristupa se linku nastavnog predmeta prikazanom na sajtu Geografskog fakulteta – Teams platforma).

znak 2