Obaveštenje za studente master akademskih studija – studijski program Geografija

Pozivaju se studenti prve godine Master akademskih studija – studijskog programa Geografija, da se ukoliko su zainteresovani za izborni predmet Metodologija istraživanja u fizičkoj geografiji, obrate predmetnom profesoru dr Vladanu Duciću preko mejlova dostupnih na sajtu fakulteta.

Potrebni materijali za učenje i polaganje ispita biće im dostavljeni, a forma nastave će biti usklađena sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i odlukama Univerziteta.

znak 2