OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER GOŽS – PRVI ČAS IZ GIS-A

Prvi čas iz predmeta GIS kod prof. dr Sanje Stojković održaće se 21. februara 2018. godine sa početkom u 11:30 časova u prostorijama Fakulteta u Zemunu (sala br. 8).