OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER I DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA

Studenti master i doktorskih akademskih studija, mogu odabrati izborne predmete za zimski semestar 2017/2018, preko studentskog servisa, u periodu od 01. do 15. novembra 2017. godine.