OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA GEOGRAFIJE

Ispit iz predmeta Kartografsko modelovanje održaće se 17. 06. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Školska kartografija održaće se 17. 06. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Kartografske komunikacije održaće se 17. 06. 2015. god. sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.