OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA GEOGRAFIJE

Uvodni čas održaće se 25. februara sa početkom u 12h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.