OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA GEOGRAFIJE

Predavanja iz predmeta Kartografsko modelovanje kod prof. dr Jasmine Jovanović održaće se u četvrtak 21. marta 2019. godine sa početkom u 16:00 časova u prostorijama Fakulteta Studentski trg 3/3.