OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

Realizacija Studijskog istraživačkog rada za mesec april 2015. godine je u ponedeljak 20. aprila u 12 sati na Studentskom trgu 3/III u Laboratoriji za životnu sredinu. Ovo se odnosi na sve studente koji su prijavili Studijski istraživački rad u službi fakulteta (elektronska prijava).

Predmetni nastavnik
Prof. dr Miško M. Milanović