OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE ŠKOLSKE 2016/2017

Prezentovanje nastavnih predmeta na Master akademskim studijama u školskoj 2016/17. godini na smeru GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE, biće održano u petak 21. oktobra 2016. godine u 14 časova na Studentskom trgu 3/III, u biblioteci Geografskog fakulteta u Beogradu.

Šef Katedre za životnu sredinu
Prof. dr Miroljub Milinčić, red. prof.