OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija Prostornog planiranja da će u sredu, 14. novembra 2018. godine, sa početkom u 16:30h, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu, doc. dr Tijana Dabović održati predavanja iz predmeta Planiranje korišćenja zemljišta.