OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija Prostornog planiranja da će u petak, 07. decembar 2018. godine, u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj 5, biti održana predavanja iz predmeta:

Planiranje predela, prof. dr Nevena Vasiljević, sa početkom u 15:30 časova, i

Planiranje područja posebne namene, prof. dr Dejan Đorđević, sa početkom u 17:00 časova.