OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Predavanja iz predmeta PROCENA UTICAJA NA SOCIJALNI RAZVOJ održaće se u utorak, 19. novembra 2019. godine, u periodu od 15:00. do 17:00. časova, u prostorijama Fakulteta u ulici Vatroslava Jagića broj 5.