OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti master studija prostornog planiranja da su zakazani termini predavanja za sledeće predmete:

  • Planiranje korišćenja zemljišta (doc. dr Tijana Dabović) – 18.11.2016. u 14h, Jagićeva 5
  • Planiranje predela (doc. dr Nevena Vasiljević) – 18.11.2016. u 16h, Jagićeva 5

Termin predavanja iz predmeta Strateška procena uticaja na životnu sredinu (prof. dr Dejan Filipović) biće naknadno objavljen.