OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Predavanja iz predmeta PROCENA UTICAJA NA SOCIJALNI RAZVOJ održaće se u petak, 29. novembra 2019. godine, u periodu od 15:00 do 17:00 časova, u Biblioteci Fakulteta u ulici Vatroslava Jagića broj 5.