OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

 Obaveštavaju se studenti master studija prostornog planiranja da su zakazani termini predavanja za sledeće predmete:

  • Strateška procena uticaja na životnu sredinu (prof. dr Dejan Filipović) – 25.11.2016. u 12h, Studentski trg 3/3
  • Prostorno planiranje i ekonomski razvoj (prof. dr Miomir Jovanović) – 30.11.2016. u 18h, Jagićeva 5
  • Planiranje korišćenja zemljišta (doc. dr Tijana Dabović) – petak, 02.12.2016. u 12h, Vojvođanska 1.