OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Sastanak/uvodni čas za studente master akademskih studija studijskog programa Prostorno planiranje, održaće se u utorak 31. oktobra 2017. godine sa početkom u 14:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.