OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija Prostornog planiranja da će u petak, 22. decembra 2017. godine, u prostorijama Fakulteta u Jagićevoj, biti održana predavanja iz predmeta:

- Planiranje predela, doc. dr Nevena Vasiljević, sa početkom u 14:00 časova, i

- Planiranje područja posebne namene, prof. dr Dejan Đorđević, sa početkom u 16:00 časova.