OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija Prostornog planiranja da će u četvrtak, 30. novembra 2017. godine, u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III, biti održana predavanja iz predmeta Strateška procena uticaja na životnu sredinu (prof. dr Dejan Filipović) sa početkom u 11:00 časova.