OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA PROSTORNOG PLANIRANjA

Ispit iz predmeta Strateška procena uticaja na životnu sredinu održaće se u 20. januara 2016. godine sa početkom u 10h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.