Obaveštenje za studente master studija – Turizmologija

Mole se studenti koji uspešno obave Studijski Istraživački Rad I da potpisanu prijavu od strane profesora kod kojih su regulisali tu obavezu dostave doc. dr Sanji Pavlović, a studenti koji uspešno obave Studijski Istraživački Rad II da potpisanu prijavu od strane profesora kod kojih su regulisali tu obavezu dostave prof. dr Dobrici Jovičić, radi evidentiranja prijava u informacionom sistemu Fakulteta.

Ispit iz predmeta Menadžment turističkih destinacija održaće se 3. jula 2014. godine u 11:30h u prostorijama fakulteta u Vojvođanskoj ulici.

Ispit iz predmeta Turistička valorizacija održaće se 14. jula 2014. godine u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.