OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA TURIZMOLOGIJE

Uvodni čas održaće se 25. februara sa početkom u 13h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.