OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA TURIZMOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Menadžment turističkih destinacija kod prof. dr Dobrice Jovičića, održaće se 27. februara 2019. godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Fakulteta u Vojvođanskoj 1.

OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA TURIZMOLOGIJE