Obaveštenje za studente master studija Turizmologije

Ispit iz predmeta Menadžment turističkih destinacija, u septembarskom ispitnom roku održaće se 5. septembra i 26. septembra 2014. godine u 12h u prostorijama fakulteta u Zemunu.

Ispit iz predmeta Turistička valorizacija, u septembarskom ispitnom roku održaće se 22. septembra 2014. godine u 9h u prostorijama fakulteta na Studentskom trgu.