Obaveštenje za studente master studija Turizmologije

Ispit iz predmeta Menadžment turističkih destinacija održaće se 10. juna 2015. i 23. juna u 12h u prostorijama fakulteta u Zemunu.
Ispit iz predmeta Tranzitni turizam održaće se 12. juna 2015. u 14h u prostorijama fakulteta u Zemunu.
Ispit iz predmeta Etika u turizmu održaće se 18. juna 2015. u 12h u kabinetu br. 331  PMF-a na Studentskom trgu.
Ispit iz predmeta Turistička valorizacija održaće se 29. juna 2015. u 10h u prostorijama fakulteta  na Studentskom trgu.