Obaveštenje za studente Master studija Turizmologije

Ispit iz predmeta Etika u turizmu održaće se 8. septembra 2015. godine sa početkom u 12h u kabinetu 331 u zgradi PMF-a.