OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

Overa stručne prakse i terenske nastave je 7. jula 2017. godine u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III (Laboratorija za životnu sredinu).

Predmetni nastavnik
Prof. dr Miško M. Milanović