OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA GEOPROSTORNIH OSNOVA ŽIVOTNE SREDINE

Overa Terenske nastave III za studente koji su odslušali treću godinu studija, predviđena je za petak 28. jun 2019. godine u 11:00 časova u prostorijama Fakulteta na Studentskom trgu 3/III.