OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE PROSTORNOG PLANIRANjA

Ispiti iz predmeta Metode analize i sinteze u prostornom planiranju i Urbano i ruralno planiranje održaće se 15. septembra 2015. godine sa početkom u 9h u prostorijama fakulteta u Jagićevoj ulici.